18:30 – 19:30Pusté Úľany

Zumba sa cvičí v telocvični  Základnej školy v Pustých Úľanoch, vždy v rovnakom čase.

Prípadná zmena v rozvrhu hodín bude vždy včas oznámená v oznamoch alebo na Facebooku.

18:30 – 19:30Zeleneč

Zumba sa cvičí v kultúrnom dome obce Zeleneč, vždy v rovnakom čase.

Prípadná zmena v rozvrhu hodín bude vždy včas oznámená v oznamoch alebo na Facebooku.

18:30 – 19:30Pusté Úľany

Zumba sa cvičí v telocvični  Základnej školy v Pustých Úľanoch, vždy v rovnakom čase.

Prípadná zmena v rozvrhu hodín bude vždy včas oznámená v oznamoch alebo na Facebooku.

18:30 – 19:30Zeleneč

Zumba sa cvičí v kultúrnom dome obce Zeleneč, vždy v rovnakom čase.

Prípadná zmena v rozvrhu hodín bude vždy včas oznámená v oznamoch alebo na Facebooku.

Voľný deň

Ak máte záujem o hodiny Zumby v Piatok, v čase od 17.00h do 20.00h je možné po individuálnej dohode poskytnúť aj súkromnú hodinu.

Voľný deň

Ak máte záujem o hodiny Zumby v Sobotu, v čase od 10.00h do 20.00h je možné po individuálnej dohode poskytnúť aj súkromnú hodinu.

Voľný deň

Ak máte záujem o hodiny Zumby v Nedeľu, v čase od 10.00h do 20.00h je možné po individuálnej dohode poskytnúť aj súkromnú hodinu.