Túto nedeľu sme sa zúčastnili na športovom víkende vo One Fashion Outlet. Stretli sme sa s Erikou Barkolovou, ktorá to celé moderovala, stretli sme milých ľudí a zacvičili na slniečku za rytmov skvelej Zumba muziky. Nedeľa, ako má byť! Ďakujem tým, čo sa zúčastnili, menovite Adrike, Evke, Ľubke, Aničke, Vanduške a všetkým ostatným, ktorých mená nepoznám.